מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה

חישוב המס נעשה בדוח למס בעבור כל ההכנסה החייבת של הנישום. כלומר, אם בעל העסק הרוויח 100 אלף ₪ ממשכורתו ועוד 50 אלף ₪ מהעסק, סך כל ההכנסה תסתכם ב 150 אלף ₪, ועל סכום זה יש לשלם מס על פי מדרגות המס.

נקודות זיכוי – מגיעות לכל נישום לפי מצבו המשפחתי, מספר ילדים, ועוד. שווי נקודת זיכוי בשנת 2016 הוא 216 ₪. לכל גבר מגיעות 2.25 נקודות לחודש ולכל אישה מגיעות 2.75 נקודות בחודש. השווי של נקודות הזיכוי מופחת מסך המס לתשלום.
לתשומת ליבכם!
כל הכתוב במאמר זה איננו מהווה תחלופה לייעוץ. הוא נועד להמחשה בעבור אלה הרוצים להקים עסק, על מנת שיהיו מודעים באשר למחויבויות החלות עליהם בכל אחת מרשויות המס. כל החישובים הנ”ל הינם להמחשה בלבד. החישוב בפועל של החובות למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי תלוי בפרמטרים נוספים שלא הוזכרו במאמר. מומלץ, עוד טרם פותחים עסק עצמאי,ליצור קשר עם אנשי מקצוע על מנת לקבל ליווי מתאים ובכדי שלא תיווצרנה טעויות שעלולות לעלות ביוקר.