מדרגות ביטוח לאומי

מדרגות ביטוח לאומי

כל מי שפותח תיק עצמאי במס הכנסה, עליו גם לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי. מידי חודש משולם לביטוח הלאומי סכום מקדמות אותו המוסד קובע על פי שיעור הכנסה חודשית צפויה. הדוח השנתי שמוגש למס הכנסה מועבר לביטוח לאומי אוטומטית מרשויות המס.
חישוב ביטוח לאומי מבוצע גם הוא על פי השנה הקלנדרית ומחושב בהתאם להכנסה חייבת של המיוצג. החישוב מתבצע ברמה חודשית ויש 2 מדרגות מס:
שיעורי דמי ביטוח והסכומים – לעובדים שכירים

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישה, באחוזים מהשכר

מחלק השכר שעד 60%
מהשכר הממוצע – (שיעור מופחת) – 5,944 ש”ח מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) – 43,370 ש”ח