הנהלת חשבונות כפולה

הנהלת חשבונות כפולה

שיטת הנהלת החשבונות המבוססת על רישום כל פעולה חשבונאית באופן שבו חשבון אחד מחויב וכנגדו חשבון אחר מזוכה.
על פי חוק החברות, התשנ"ט 1999 תאגידים המאוגדים כחברה מחויבים לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות הכפולה.